aar.jpg

Kerk en AVG

Kerk en AVG
Onlangs is de wet AVG in werking getreden. Hierin wordt de gegevensbescherming geregeld en privacy beschermd. Hierbij moet aan veel aspecten worden gedacht zoals opslag persoonsgegevens, uitzending van beelden, gebruik van foto etc.
Daarom is er onlangs een eerste vergadering geweest van direct betrokkenen waaruit gebleken is dat e.e.a. verder moet worden geregeld.
Ook op de kerkenraadvergadering van 4 september is hierover uitvoerig van gedachten gewisseld – met name ook over wat er in de diensten in beeld gebracht kan worden en wat er ook uitgezonden kan worden.
We zijn blij met een grote update van de installatie voor beamer en beelden in de kerk, met mooie mogelijkheden. We zijn ook heel blij met het enthousiaste team dat zich volop inzet om een en ander goed te verzorgen. Er gebeurt heel wat ‘achter de schermen’ – zowel voor als tijdens de diensten. Daar zijn we als kerkenraad heel dankbaar voor.
Maar er zijn ook vragen – en die zijn ook vanuit de gemeente gekomen – over wat er opgenomen en uitgezonden kan worden; wat we al dan niet mogen van de AVG, maar ook wat we al dan niet willen als gemeente.
Afgesproken is dat er om te beginnen terughoudendheid in acht zal worden genomen met het maken van beeldopnamen en het uitzenden hiervan. Binnen het beamerteam zijn hierover al voorlopige afspraken gemaakt. Ondertussen zijn we ook in breder verband bezig met deze vragen, en ook andere AVG-gerelateerde zaken. De komende tijd zullen wij u als gemeenteleden informeren over vervolgstappen.

Namens de kerkenraad
Martin van der Veen (scriba)

Mooie woorden uit de Bijbel

Jesaja 40:31

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn