aar.jpg

Mededelingen

De wekelijkse mededelingen voor de zondag

Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag.

Om 9:30 gaat voor ds. Aart Brons en vanmiddag om 17:00: ds. H. Jonkman uit Dronten.
Het thema in de ochtenddienst is: "Zout en Licht" ,
's middags is het thema: ""gebed: in hoger beroep gaan"
De bijbellezing 's ochtends is uit: Mattheüs 5: 1-16, 's middags uit  2 Koningen 19:16 en 19 

Mededelingen:

 • De collecte is vandaag voor: Onderlinge Bijstand en Advies
 • Volgende week is de collecte voor: Diaconaat
 • De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar: Mw. (Ina) Evers
 • De bloemen worden bezorgd door: A.A. Hobbel Volgende week door: J.A. Dobbe

Wij wensen u gezegende kerkdiensten.

Hartelijk welkom in de diensten op deze Startzondag.

Om 9:30 in de gezinsdienst gaat voor: ds. Aart Brons. Om 14:30 hebben we een Zangdienst
Het thema in de ochtenddienst is: "Hart voor de wereld’" (tekst: 2 Koningen 5: 1-20, Mattheüs 5: 13-16),

Mededelingen:

 • De collecte is vandaag voor: ICF
 • Volgende week is de collecte voor: Onderlinge bijstand en advies
 • Deze week worden er geen bloemen uit de dienst bezorgd bij een gemeentelid
 • Volgende week worden de bloemen bezorgd door: fam. Hobbel

Wij wensen u gezegende kerkdiensten.

Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag.

Om 9:30 en om 17:00 gaat voor: ds. Aart Brons. In deze diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Het thema in de ochtenddienst is: "Jezus ogen" .
De bijbellezing 's ochtends is uit: Marcus 6: 30-44, 's middags uit Mattheus 14: 22-33 

Mededelingen:

 • De collecte is vandaag voor: de MAF
 • Volgende week is de collecte voor: ICF
 • De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar: Gonnie Zonnenberg
 • De bloemen worden bezorgd door: F.J. Bos  Volgende week is er een Liturgisch bloemstuk

Wij wensen u gezegende kerkdiensten.

Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag.

Om 9:30 en om 17:00 gaat voor: ds. Aart Brons
Het thema in de ochtenddienst is: "Gods oog" (tekst: Psalm 33), 's middags is de preek over Cath. Zondag 17 (tekst: 1 Korinthe 15:12-28)

Mededelingen:

 • De collecte is vandaag voor: Diaconaat
 • Volgende week is de collecte voor: MAF (Mission Aviation Fellowship)
 • De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar: Zr. Tineke Brons
 • De bloemen worden bezorgd door: G. van Bolhuis Volgende week worden ze bezorgd door: F.J. Bos

Wij wensen u gezegende kerkdiensten.

Hartelijk welkom in de diensten op deze zondag.

Om 9:30 gaat voor onze eigen ds Aart Brons
en vanmiddag om 17:00: gezamenlijke dienst met de GKV in De Voorhof.
In deze dienst gaat ons voor ds. A. Buursema uit Barneveld..
De bijbellezing 's ochtends is uit: Psaalm 146 

Mededelingen:

 • De collecte is vandaag voor:  Jemima (zie artikel van Jan en Jennie Wagenaar n deze nieuwsbrief}
  Volgende week is de collecte voor: Diaconaat
 • De bloemen gaan deze week als groet van de gemeente naar de fam. J. Aarnoudse:
 • De bloemen worden bezorgd door: A. van der Beek  Volgende week door: G. van Bolhuis

Wij wensen u gezegende kerkdiensten.

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn