Bijbelstudie.jpg

Missionair

Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid benaderd worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Televisie-uitzendingen Week van gebed

Op zondag 19 januari, de eerste zondag van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, kunnen televisiekijkers op twee momenten in dit kader een viering meebeleven. Van 8.55 -9.45 uur zendt de EO een oecumenische dienst uit vanuit de Julianakerk in Apeldoorn. Aan deze dienst werken leden van verschillende Apeldoornse kerken mee. Voorganger is ds. Henk Boter. Muzikale medewerking verleent gospelkoor Next Generation, ondersteund door de YCS Band. Vanaf 10.00 uur kan de kijker meevieren met de gemeenschap van Sant’Egidio vanuit de Mozes en Aäronkerk in de Amsterdam. Hierin zal mgr. Jan Hendriks voorgaan.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Ook in Apeldoorn zullen er van 19 t/m 26 januari gebedssamenkomsten zijn. Op zaterdag 25 januari zal er om 19.30 een oecumenische dienst worden belegd in de Lutherse Kerk, waaraan diverse voorgangers zullen meewerken. De dienst wordt georganiseerd door het Apeldoorns Beraad van Kerken. U bent allen van harte welkom

Theo van Driel, voorzitter Apeldoorns Beraad van Kerken

Dag Waar Adres
Zondag
19-01-2020
Geloofsgemeenschap De Fonrtein Wijkcentrum Kristal
Distelvlinderlaan 200
Maandag
20-01-2020
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Apeldoorn-Zuid, De Voorhof
Gijsbrechtgaarde 101
Dinsdag
21-01-2020
PKN Wijkgemeente De Hofstad Hofveld 52
Woensdag
22-01-2020
Leger des Heils Hofveld 21-23
Donderdag
23-01-2020
Christelijk Gereformeerde Kerk
Apeldoorn-Zuid, Samuëlkerk
Talingweg 41
Vrijdag
24-01-2020
Babtisten Gemeente Bosweg 77
Zaterdag
25-01-2020
Lutherse Kerk Prof. Röntgenstraat 9
Zondag
26-01-2020
Gemeente Filadelfia Langeweg 105Het is weer even geleden dat wij hierover bericht deden, maar op zaterdag 30 november was het weer zo ver.
Leden van 5 verschillende kerken, te weten BereaNoord, Julianakerk, Eben-Haezer, Fontein en Andreaskerk gingen samen op pad om nieuwe bewoners van een huis in Zuidbroek welkom te heten in hun nieuwe wijk en woning.

Een citybijbel wordt overhandigd met een kerkenfolder, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat er iedere zondag ook een 5tal kerkdeuren wijd open staan waarin ze welkom zijn.

Afgelopen keer werden 58 bezoeken afgelegd door 5 koppels. De totaal teller staat nu op 1839 afgelegde bezoeken, het was de 33e keer dat we op pad gingen en we zijn 12 jaar geleden begonnen. Natuurlijk zijn de reacties aan de deur vaak heel verschillend, maar over het algemeen wordt dit initiatief van de kerken positief ontvangen en gewaardeerd. En wat hebben we soms verrassende ontmoetingen!

Voordat we op pad gaan bidden we altijd om de leiding en inspiratie van Gods Heilige Geest. Soms bekruipt je wel het gevoel, wat levert dit nu op. Maar wij worden slechts gevraagd om te zaaien, laten we de oogst maar aan Hem over laten.
Jennie Geurtz/Jan Wagenaar

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn