aar.jpg

Diaconaal

Geliefde broeders en zusters in Apeldoorn,

Alle medewerkers en bewoners van het bejaardentehuis van de Evangelisch Gereformeerde gemeente in Tinca wensen jullie een gezegend en gelukkig nieuwjaar toe in 2020.

Wij mochten ook vorig jaar weer jullie liefde voor ons ervaren met het overmaken van € 2250 aan ondersteuning.  Dit was toereikend voor 10 maanden stroomkosten in 2019.  In ons tehuis wonen 23 tot 25 ouderen met hun handicaps, waarvan slechts 1/3 zelf kunnen bijdragen in de kosten van onderhoud.  De overige bewoners zijn afhankelijk van sponsoring. Van de overheid krijgen we helaas nog steeds geen ondersteuning, alhoewel we dat al zo’n 19 keer aangevraagd hebben.

Momenteel hebben we per maand nog zo’n € 1500 nodig en de Heer heeft daarin tot nu toe voorzien en we hopen en vertrouwen erop dat Hij ons ook verder zal helpen en zegenen.

Veel zegen hebben we in onvoorstelbare mate ontvangen in de afgelopen 26 jaar dat het tehuis functioneert. Jullie waren daarin voor ons tot grote steun, waar door wij konden ervaren hoe groot de genade van onze God is.  Nogmaals hartelijk dank voor jullie bereidheid om ons te willen helpen.

De Heer zegenen jullie.

Namens de medewerkers, de bewoners, mijn vrouw Katinka en van mij met broederliefde,
Berke Sandor

Thuis

Een plek waar je jezelf mag zijn. Zonder opsmuk. Zonder bedreiging. Je hoort er helemaal bij. Dat is niet vanzelfsprekend.
Gelukkig zijn er overal mensen die anderen die erbuiten vallen welkom willen heten. Welkom thuis!

Daar gaat het over op de hulpverleningszondag van 2 februari aanstaande. Een zondag waarop in onze kerken speciale aandacht is voor de naaste in nood.
Wij mogen namens God aan mensen een thuis bieden.

Begin december is er naar uw diaconie een pakket met materialen - voor volwassenen én kinderen - gestuurd.
De folder bevat kleine kaartjes waarmee u een thuis kunt vragen of geven. U kunt de materialen ook digitaal inzien op www.cgk.nl/hvz.

Helpt u mee mensen een thuis te bieden? Bid en geef met een hart vol liefde.

PS: Lees meer in de eerste Doorgeven van dit jaar, die in de tweede helft van januari in de brievenbus valt.
Deze uitgave staat helemaal in het teken van de hulpverleningszondag.

Klik hier voor een samenvatting van de december nieuwsbrief van de Besorhoeve.

besor

Met o,a,:

  • De officiële opening
  • Het Pand, hoe ver zijn we?
  • Bewonders en medewerkers.

Thuis. Een plek waar je jezelf mag zijn. Zonder opsmuk. Zonder bedreiging. Je hoort er helemaal bij. Dat is niet vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er overal mensen die anderen die erbuiten vallen welkom willen heten. Welkom thuis!

Banner hvz 2020Daar gaat het over op de hulpverleningszondag van 2 februari aanstaande. Een zondag waarop in onze kerken speciale aandacht is voor de naaste in nood. Wij mogen namens God aan mensen een thuis bieden.
Begin december is er naar uw diaconie een pakket met materialen - voor volwassenen én kinderen - gestuurd. De folder bevat kleine kaartjes waarmee u een thuis kunt vragen of geven. U kunt de materialen ook digitaal inzien op www.cgk.nl/hvz.

Helpt u mee mensen een thuis te bieden? Bid en geef met een hart vol liefde.
PS: Lees meer in de eerste Doorgeven van dit jaar, die in de tweede helft van januari in de brievenbus valt. Deze uitgave staat helemaal in het teken van de hulpverleningszondag.

Hierbij de collecteopbrengsten van de maanden januari en februari 2018

Maandelijkse collecte opbrengsten Andreaskerk 2018      
maand dag bestemming geld munten giraal totaal
januari 1         0,00
januari 7 WHOE 189,32 173,50   362,82
januari 14 Onderlinge bijstand 121,60 123,50   245,10
januari 21 Zending 146,40 98,00   244,40
januari 28 ICF 110,47 124,00   234,47
januari 29 parochia Tinca     50,00 50,00
Totaal januari   567,79 519,00 50,00 1.136,79
             
maand dag bestemming geld munten giraal totaal
februari 4 diaconaat 78,34 71,50   149,84
februari 11 diaconie 127,94 115,50   243,44
februari 18 evangelisatie 117,96 103,25   221,21
februari 25 ZOA 78,25 86,50   164,75
februari 26 parochia Tinca     20,00 20,00
Totaal februari   402,49 376,75 20,00 799,24

Op 1 januari ziet u een bedrag van €0,- staan. Dit komt omdat 31-12-2017 en 01-01-2018 dezelfde bestemming hadden per ongeluk zijn samengevoegd.

Komende zondag collecteren we voor onderlinge bijstand en advies. Deze post valt onder de vaste afdracht voor de kerkelijke kassen. Maar waar is dat geld nu eigenlijk voor bedoeld? Onderlinge bijstand en advies, dat is de taak voor deputaten OBenA. Namens alle gemeenten steunen zij kleinere gemeenten (minder dan 250 leden, dat betreft 45% van al onze gemeenten!) die niet zelf een predikant/kerkelijk werker en/of volledige omslag kerkelijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belangrijke taak het geven van financieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen financiële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer  plaatsen het Evangelie verkondigd worden!

m.v.g. De diaconie

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn