Bijbelstudie.jpg

Diaconie - Actueel

collecte biddag 2018

Op de biddag 2018 wordt er gecollecteerd voor een water-project in Cambodja. In de bijgevoegde folder (klik hier) vind je meer informatie.

hulpverleningszondag 04-02-2018

De Bijbel spreekt volop over Gods bescherming. God belooft bescherming voor wie bij Hem schuilt. Bij Hem zijn we thuis. Op onze beurt mogen wij anderen helpen beschermen. Zoals in Haïti. Natuurgeweld heeft al menig Haïtiaan van zijn dak beroofd of zelfs van zijn familie. Wij mochten als kerken helpen met het bouwen van stevige huizen die beschutting bieden. De Haïtianen voerden zelf het werk uit: ze boden elkaar beschutting. Dat doen ze nog steeds, met hulp uit onze kerken. Door samen bomen te planten, want bomen bieden bescherming bij natuurgeweld.
Wie geeft, draagt bij aan het bouwen van schuilplaatsen, aan het zorgen voor beschutting voor zijn naaste. Laten we ons hart wijd openzetten voor deze mooie taak en onze gaven gul delen met wie in nood verkeert. In Haïti en op vele andere plekken in deze wereld.

projectomschrijving

Een bewoner uit Mayonbe, Haïti, vat dit project eenvoudig samen: ‘Ons dorp werkt hard aan het vergroenen van onze berghellingen. Zo krijgen volgende generaties een beter leven dan wij!’ Door ontbossing spoelt de grond bij orkanen en ander natuurgeweld makkelijk weg. De lokale organisatie KDRe (waar missionaire diaconale werker Margot de Greef deel vanuit maakte) helpt in vijf dorpen bij het herplanten van bomen op de hellingen. Met de juiste informatie dringen de bewoners landerosie terug en vormen bijvoorbeeld fruitbomen een belangrijke bron van inkomsten.

waarom dit project

In ieder dorp richt KDRe – samen met enkele betrokken dorpelingen – een commissie op. Die motiveert bewoners voor herbebossing, werft steun en begeleidt het project. Met behulp van training en technische ondersteuning van KDRe poten de dorpelingen stekjes, onderhouden zij de bomenkwekerij en zijn zij verantwoordelijk voor de aanplant en verzorging van de bomen. Deelnemende dorpen ondergaan langzamerhand een transformatie. Was er voorheen uitzichtloosheid en armoede, nu ontstaat er hoop en perspectief.

Impact

Met de aanplant van bomen veranderen kale berghellingen in groen natuurschoon. De boomwortels houden water vast waardoor erosie vermindert en het omliggende land veel vruchtbaarder is. In sommige dorpen kunnen inwoners hun kostbare akkers al effectiever gebruiken en is hun oogst groter. Ook komt voor het vee van boeren uit deze dorpen meer gras beschikbaar. De volgende fase is het beschermen van land, mens en dier door ravijnen met speciale grassen of steenblokken af te rasteren.

Zie ook de bijgevoegde poster.

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn