bidden.jpg

Welkomstbezoeken Zuidbroek

Vanaf de komst van de eerste nieuwe bewoners worden er in Zuidbroek welkomstbezoeken afgelegd bij hen die in deze nieuwe wijk zijn komen wonen. Deze bezoeken worden gedaan namens de vijf kerken aan de rand van deze nieuwe wijk en namens de Tuinen van Zuidbroek.

Begonnen in 2007 doen we dit nu voor het 10e jaar en zijn er vanaf het begin totaal 1620 bezoeken afgelegd.
Het blijft een mooi om mensen die pas verhuist zijn welkom te heten in hun nieuwe huis en opmerkzaam te maken op het feit dat er elke zondag ook kerkdeuren open staan waar ze welkom zijn. We zijn dankbaar dat dit al jaren met 5 heel verschillende kerken mogelijk is.

Er wordt bij het bezoek een tas (zie foto) overhandigd met info van algemeen nut. Namens de 5 deelnemende kerken geven we een speciaal Tas welkom zuidbroekgedrukte Citybijbel (zie foto) met daarin een folder van deze kerken en een pakje koekjes in de vorm van een broekje. Met een kleine mini enquête wordt het bezoek aan de deur afgerond. Een bezoekkoppel bestaat uit twee personen. Het beste is om dit te laten bestaan uit een man en een vrouw.citybijbel

Er wordt inmiddels weer flink gebouwd in Zuidbroek en daarom zijn we in 2017 in totaal 3 keer met koppels van de verschillende kerken op pad gegaan voor ons vertrouwde welkomstbezoek.

Welke kerken doen ook al weer mee?
Dat zijn Andreaskerk, Berea-Noord (nu in het Kruispunt), Eben-Haëzerkerk, PGA Apeldoorn-Noordoost (nu in de Julianakerk) en Geloofsgemeenschap De Fontein (in het Kristal)

De ontvangst is overwegend positief en dit signaal van de kerken wordt duidelijk gewaardeerd.  Het mooie daarbij is dat er dan geen sprake is van hoe we zieltjes kunnen winnen voor onze eigen kerk, maar hoe we als christenen dienstbaar kunnen zijn voor onze naaste.

Tot nog toe is er steeds een mini-enquete ingevuld. Daaruit blijkt dat 37% lid is van een kerkgenootschap en 63% niet. Van de ondervraagden bezoekt 48% wel eens een kerkdienst (al is het maar één keer per jaar) en 52% niet. Op de vraag of men op de hoogte wil blijven van eventuele activiteiten van de 5 kerken geeft ongeveer  35%  aan de nieuwsbrief wel te willen ontvangen. Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in september en in december, vlak voor de Kerst. 

Wij danken de vrijwilligers die steeds weer bereid zijn een zaterdagmorgen hiervoor in touw te zijn. En we bidden om een zegen van God, zodat er mensen aangeraakt worden door Zijn Heilige Geest en gaan geloven in Jezus, de Christus. Bid u mee? We danken God dat hij ons in de gelegenheid stelt om dit werk te kunnen doen.

Wilt u de laatste nieuwsbrief bekijken zoals die onder de belangstellende bewoners van zuidbroek verspreid wordt, dan kan dat hier: http://zuidbroek.andreaskerkapeldoorn.nl 

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn