Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

catechisaties of bijbelles

Geschreven door Harold Kolk on vrijdag 13 september 2013 15:30.

Eén van de manieren om de jongeren van de gemeente te helpen meer thuis te raken in de bijbel is het geven van les uit de bijbel! Met een moeilijk woord noemen we dat ook wel catechisatie. In het winterseizoen komen we in drie groepen ongeveer 26 weken lang 3 kwartier samen op een maandag of dinsdagavond om de bijbel open te doen en meer te leren. We werken met de methode ikgeloof.nu. In deze methode worden aan de hand van 160 vragen de zaken die het hart van de bijbel vormen en van de leer van de kerk naar voren gebracht. 

Les geven en les ontvangen kan alleen goed als we dat samen doen. We maken de afspraken dat in het leslokaal alle vragen gesteld mogen worden en we naar elkaar luisteren. Mobiele telefoons werken als stoorzender tijdens de les, daarom zullen die niet welkom zijn en aan het begin van de les in een doos worden verzameld. 

De kerk heeft jongerenbijbels beschikbaar. Er hoeft van thuis dus niks te worden meegenomen. Via de site www.ikgeloof.nu is het goed mogelijk om thuis ook nog eens door te praten met je kind over de dingen die op catechisatie worden besproken. 

Catechisatie is een opdracht voor de kerkenraad, een taak van de predikant. Maar het kan niet zonder de steun en betrokkenheid van de ouders en ouderen. Gesprek met uw kind, gebed voor de jongeren, gebed voor de dominee die de bijbelles geeft. Aarzel ook niet om met vragen naar de dominee toe te komen.

Mocht je een keer verhinderd zijn, laat dat dan even weten in een berichtje.

Planning seizoen 2017/2018:
  • Maandag 14-15 jarigen van 19.00 tot 20.00
  • Maandag 16+ jarigen van 20.00 tot 21.00
  • Dinsdag 11-13 van 19.00 tot 20.00

Het eerste kwartier is altijd inloop met fris/koffie/thee

Als cathecheet is aangesteld Errit van der Heide (tel: 06-41942743