Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Kindernevendienst

Geschreven door Gonda Schouten on zondag 02 november 2008 10:30.

Tijdens de ochtenddienst in de kerk wordt er voor de kinderen van groep 1 t/m 6 van de basisschool kindernevendienst gehouden. Het doel van de kindernevendienst is dat de kinderen op hun eigen niveau kennis maken met de verhalen uit de Bijbel en dat zij hierdoor Gods liefde voor hen gaan zien. Daarnaast bidden we met elkaar. Dit kan samen, door de leiding of door de kinderen zelf.
 
Binnen de gemeente bestaat de kindernevendienst uit 2 groepen. We hebben gekozen om de kinderen niet per leeftijd maar per basisschoolgroep te verdelen omdat het wenselijk is dat de kinderen in de oudste groep zelf kunnen lezen en schrijven zodat ze goed mee kunnen doen bij de verwerking die volgt op het Bijbelverhaal. De jongste groep is vanaf groep 1 t/m 3 en de oudste groep van groep 4 t/m 6 van de basisschool.
De methode die we gebruiken voor de kindernevendienst is “Vertel het maar” www.vertelhetmaar.nl

Volgorde tijdens de kindernevendienst:

De beide groepen van de kindernevendienst zullen eerst samen het lied oefenen wat in de kerk door hen gezongen wordt tijdens het kindermoment.
Hierna gaan de twee groepen uiteen. In beide groepen zal gebeden worden, het Bijbelverhaal worden verteld en zal er een verwerking gemaakt worden van het Bijbelverhaal. Dit kan een knutselwerkje zijn, een spel of anders.
 
De kinderen worden opgehaald tijdens het lied na de preek. De kinderen gaan dan voorin de kerk zitten. De leiding gaat met de kinderen in gesprek zodat de gemeenteleden horen waar de kindernevendienst over is gegaan.
Hierna zullen de kinderen een lied zingen waarna ze weer bij hun ouders gaan zitten.

Speciale diensten:

Naast de wekelijkse kindernevendienst bereidt de leiding samen met de predikant een kinderkerstdienst en een kinderdienst voor. De kinderen werken hier vervolgens ook actief aan mee.
Om het jaar zal tijdens Pasen of Kerst en Pinksteren een project uitgebreid aan de orde komen. Dit laten we ook zien aan de gemeente.
Tenslotte wordt de kinderen een kleine rol toebedeeld bij het aansteken van de kaars tijdens de adventzondagen. Hierbij wordt ook een gedichtje voorgelezen of opgezegd.
Tijdens de laatste gezinsdienst van het kerkelijk jaar zal er afscheid genomen worden van de oudste groep (de kinderen die naar groep 7 gaan) en zullen overgaan naar de bijbelklas. Tijdens deze dienst zal daarvoor een speciaal moment zijn. Dat moment wordt georganiseerd door de kindernevendienst in overleg met de predikant / jeugdouderling.