Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Kerkenraad

Geschreven door Adri van Geffen on 02 juli 2012.

Functie van de kerkenraad:

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de gemeente, en officiëel contactpunt. Heeft u vragen aan de kerk? Neem contact op met de scriba. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Structuur kerkenraad:

Er waren voor de kerkenraad een aantal redenen om de structuur aan te passen:
 • werkdruk werd binnen de kerkenraad als te hoog ervaren.
 • moeilijk vervulbare vacatures en het vooruitzicht dat dit alleen maar moeilijker gaat worden.
 • doordat veel tijd in vergaderen gaat zitten was er te weinig tijd voor pastorale-diakonale zorg.
 • een onderdeel hiervan was dat er te weinig huisbezoek werd gedaan.
 • sommige kerkenraadsleden hebben meer gaven om zich met beleid bezig te houden, anderen juist met pastoraat. In de huidige structuur moet men verplicht beiden doen, een van de redenen dat het moeilijk is mensen te vinden voor het kerkenraadswerk.
 • de wijkstructuur zoals we die een paar jaar geleden hebben ingevoerd bleek te ondoorzichtig, zowel voor de mensen die daarbinnen werkzaam waren als voor gemeenteleden.
 • er werd teveel afstand ervaren tussen kerkenraad en commissie van beheer.
Onderstaand de nieuwe structuur zoals deze door de kerkenraad is vastgesteld.
kerkenraad2
 
Een uitgebreider schema vind u in de gemeentegids.
Alle zaken worden ondergebracht in 7 taakvelden. Aan het hoofd van elk taakveld staat een ambtsdrager. In het schema ziet u welk taakveld welke ambtsdrager als voorzitter heeft. Tijdeliijk is er daarnaast een 8e taakveld: ICF
 
De taakuitvoering van het breed moderamen omvat het volgende:
 1. Totaaloverzicht van de gemeentelijke activiteiten. De notulen van alle taakvelden komen bij de scriba en worden vervolgens besproken in het Breed Moderamen
 2. Het bijwonen van de classisvergaderingen en het drie-moderamen en drie-kerken overleg
 3. Maken / implementeren / evalueren / bijsturen van het 3-jaarlijks beleidsplan
De kerkenraad als geheel komt nog enkele malen per jaar bijeen. Dit gebeurt tijdens het kerkenraadsweekend in september en afhankelijk van de agenda op een zaterdag of een avond in het voorjaar.
De kerkenraad als geheel heeft nog als taken:
 • het vaststellen van het beleidsplan
 • de kandidering van ambtsdragers
 • bijzondere gevallen
Onder de taakvelden vallen de volgende werkvelden:
Eredienst:
 • liturgie
 • muziek en tegenstem
 • preekvoorziening
 • kindernevendienst
 • liturgisch bloemschikken
Pastoraat:
 • pastorale bezoekers en onderling contact
 • psycho pastoraal begeleiding
 • persoonlijke voorbede
 • kringenwerk
 • bevrijdingspastoraat
 • vrouwenvereniging
 • mannenontbijt
De gemeenteleden zijn voor de pastorale zorg ingedeeld in drie wijken. Wellicht dat (tijdelijk) de deelwijken uit de oude structuur nog blijven bestaan, maar dan alleen als administratief hulpmiddel .Voor elke wijk is één ouderling verantwoordelijk. Indien nodig kunt u zich ook wenden tot de voorzitter van dit taakveld, broeder F. Welsing
Diaconaat:

Naast de algemene diaconale taak ( zie: diaconie ) is ze verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • koffiedrinken
 • welkomstcommissie
 • koffiesoos
 • bloemengroet
 Jeugd:
 • jeugdpastoraat
 • jeugdactiviteitencommissie
 • jeugddiensten
 • mentorgroep
 • catechese
 • kinderoppas
 • kindernevendienst
 • bijbelklas
 • clubs
 Communicatie:
 • website
 • Andreasbode
 • scribaat
 • geluid en beeld
 • mededelingenblad
 • gemeentegids
 • leden en wijkenlijst
 • gemeentewerker
 • externe communicatie
Beheer:
 • commissie van beheer
 • koster(s
Missionair gemeente-zijn:
 • welkomstbezoeken Zuidbroek
 • alphacursus

ICF:

De International Christian Fellowship is tijdelijk organisatorisch het 8e taakveld. Dit totdat ze zelfstandig als gemeente verder gaan.