Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Kerkelijke bijdrage

Geschreven door taakveld beheer on 30 april 2014.

In de Andreaskerk vinden heel wat activiteiten plaats.
’s Zondags natuurlijk de kerkdiensten. De koster is druk in de weer geweest om het kerkgebouw schoon en op temperatuur te krijgen. De dominee houdt een preek die hij in de voorafgaande week heeft gemaakt. De organist heeft de te zingen liederen geoefend. Maar ook door de week is er van alles te doen. Catechisaties, clubs, vrouwenvereniging, gebedsuur, soos, kerkenraad, enz. enz.
Voor al deze activiteiten zijn natuurlijk allereerst mensen nodig. Als het steeds op dezelfde mensen neerkomt, dan wordt het zwaar. Maar als iedereen wat doet en zich inzet dan is het goed te doen.
 
Maar in de kerk zijn niet alleen mensen nodig. Al die activiteiten leveren natuurlijk ook een behoorlijk kostenplaatje op. Zoals (wellicht) bij u bekend, wordt aan de gemeente-leden van de Andreaskerk (jong en oud) naar draagkracht een Kerkelijke Bijdrage gevraagd om alle kosten van de Andreaskerk te kunnen betalen. U moet daarbij niet alleen denken aan salariskosten (predikant, organisten en koster) of exploitatie van het kerkgebouw (onderhoud, energiekosten, rente en aflossing enz.), maar ook aan verplichtingen die wij hebben binnen ons brede kerkverband. Wij zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage te betalen aan diverse zogenaamde kerkelijke kassen.
Wilt u meer weten over deze landelijke afdrachten en wat daarmee gebeurt dan kunt u er hier meer over lezen: landelijke afdracht
 
Maar als iedereen samen er de financiële schouders onder zet is het prima te doen.
Wat verwachten we daarom van u. We willen graag weten op welke bijdrage van u we dit jaar mogen rekenen. Wilt u daarom hiervoor dit toezeggingsformulier invullen .
 
Onze voorkeur gaat uit naar bijdragen in maandelijkse termijnen zodat de penningmeester van de kerk ook maandelijks aan zijn verplichtingen kan voldoen. Uiteraard kunt u per kwartaal of jaar betalen maar dan wel graag zo mogelijk bij vooruitbetaling.
 
Als hulpmiddel bij het bepalen van uw bijdrage treft u bijgevoegd ook een leidraad aan. Deze leidraad gaat uit van de totale kosten van ons kerkzijn. Uiteraard schrijft deze leidraad niets voor; u moet zelf, in eigen verantwoordelijkheid vaststellen wat u bijdraagt aan de gemeente waarvan u deel uitmaakt.
 
U kunt uw bijdrage (liefst maandelijks en bij vooruitbetaling) overmaken naar rekening NL28INGB0003535845 of NL49RABO0393361721  t.n.v. ‘ KB Chr.Geref. Andreaskerk`. Met online bankieren kunt u heel eenvoudig een automatische periodieke overschrijving instellen.
 
Ook willen we u nog graag op het volgende wijzen.
 
Giften aan onze kerk als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinikomen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is aftrekbaar.
De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giften, namelijk 10% van het drempel‐inkomen. Voornamelijk mensen die structureel of gedurende een bepaalde periode meer aan de kerk willen geven, krijgen te maken met dit maximum.
Regelmatig wordt daarom voor een alternatief gekozen. Het is mogelijk een periodieke gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel genoemde drempel als het maximum niet van toepassing. Tot 2014 was het verplicht dit via een notariële schenkingsakte te doen. Vanaf 2014 is een onderhandse akte voldoende. In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende ANBI, in dit geval de Andreaskerk, voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een onderhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld.
  • Het formulier dient gezamenlijk (schenker en ontvanger) ingevuld en ondertekend te worden.
  • De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten is niet mogelijk.
  • Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
  • Voor eventuele aangiftecontrole is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te bewaren.

Tot slot nogmaals de verwijzingen naar de formulieren en de leidraad:

Het jaarlijkse toezeggingsformulier vindt u hier: toezeggingsformulier.
De leidraad als hulpmiddel bij het bepalen van uw bijdrage treft u hier aan: leidraad
Voor de overeenkomst voor een vaste periodieke gift voor minimaal 5 jaar via een onderhandse akte (zonder drempel en maximum) kunt u dit standaardformulier van de belastingdienst gebruiken. (advies: eerst downloaden naar uw PC en dan invullen en afdrukken)
 
Voor eventuele vragen, een toelichting of voor het tekenen van de onderhandse akte kunt de de penningmeester van de kerkelijke bijdrage benaderen: Albert Schenk. email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.