Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Geschiedenis

Geschreven door Lammert Wilbrink on 31 juli 2008.

In 1968 besloot de kerkenraad van Apeldoorn-Centrum kerkdiensten te gaan houden in de
toen in aanbouw zijnde wijk Zevenhuizen. Op 28 april 1968 werden de eerste diensten gehouden in "De Boerderij" aan de laan van Zevenhuizen 375.

Op 9 oktober 1971 had de eerste steenlegging plaats van ons huidige kerkgebouw aan de Anklaarseweg. In 1972 werd besloten tot de vorming van een wijkkerkenraad. Op 17 februari 1972 vergaderde deze voor de eerste maal als zodanig.

Op 14 april 1972 werd de Andreaskerk als wijkkerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Centrum in gebruik genomen. In de daarbij gehouden Dienst des Woords, die geleid werd door ds J.H. Velema, was de tekst Johannes 1:43a :"Hij (Andreas) leidde hem tot Jezus"

Op 4 juni 1976 werd de Christelijke Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Oost geïnstitueerd. Voorganger in de instituëringsdienst was ds. I. de Bruyne. De tekst was Efeze 4:16, met als thema voor de preek "Geestelijke gemeenteopbouw".