Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Collectemunten

Geschreven door Lammert Wilbrink on 13 augustus 2014.

Voor de collecten kunt u ook gebruik maken van collectemunten Naast het voordeel dat men altijd gepast geld voorhanden heeft, is het tevens een middel om deze gaven, eventueel in combinatie met de Kerkelijke Bijdrage, fiscaal aftrekbaar te maken.

De waarden van de munten zijn:

€ 0,25 (oranje)
€ 0,50 (grijs)
€ 0,75 (goud)
€ 1,00 (groen)
€ 2,50 (paars)

De munten kunnen worden besteld en afgehaald bij zr. Roelie van der Kamp, tel.nr. (055) 366 75 74.
Betaling van de munten doet u via rekeningnr. NL41 RABO 0393 2331 46 tnv. Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Oost.