Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Hulpverlening Andreaskerk Apeldoorn

Geschreven door Taakveld Beheer on 14 oktober 2016.

Hulpverlening bij calamiteiten

Binnen de Andreasgemeente zijn mensen beschikbaar die in het geval van een calamiteit eerste hulp kunnen verlenen. De namen van deze personen zijn bij de koster bekend. Zij zijn getraind voor bedrijfshulpverlening (BHV). Zij worden via hun werk getraind en zijn bereid deze kennis ook in te zetten binnen onze gemeente tijdens de erediensten. Wanneer zich een calamiteit voordoet zoals brand of een onwel wording, zult u worden geholpen door een of meerdere van deze getrainde BHV-er(s). Als de hulpdiensten zijn gewaarschuwd wordt de verantwoordelijkheid aan hen overgedragen als zij zijn gearriveerd.

Wat te doen bij een calamiteit?

Allereerst wordt u gevraagd kalm te blijven. Wanneer niet direct wordt opgemerkt dat er een slachtoffer is, of een ander probleem waarbij hulp nodig is, vraag om hulp. Een van de BVH-ers zal dan direct hulp bieden of handelen. De BHV-ers handelen volgens een standaard opgesteld plan en volgens standaard richtlijnen. Volg indien nodig aanwijzingen van hen op. Biedt hen vooral ruimte om hulp te verlenen. Wanneer u niet behoort tot de groep BHV-ers, blijf dan op uw plaats. Dit voorkomt onnodige onrust en chaos.
De BHV-ers hebben beschikking over een EHBO-koffer en andere hulpmiddelen die nodig zijn om eerste hulp te verlenen. Ook zijn in het kerkgebouw op diverse plaatsen blusmiddelen te vinden. Via de dienstdoende ouderling wordt de voorganger op de hoogte gehouden.  Hij zal u informeren wat te doen.

Wat te doen bij een lichamelijke calamiteit?

Een van de BHV-ers zal hulp bieden. Hij of zij:
 • Zal vaststellen wat er moet gebeuren
 • Laat indien nodig alarmeren via 112
 • Laat de EHBO-koffer ophalen
 • Start met handelen (bijv. een reanimatie)
 • Heeft de leiding.
Er is een actieplan dat iedere BHV-er kent. Dit zal dan in werking treden.

Wat te doen bij brand?

Bij brand zal een van de BHV-ers:
 • Vaststellen waar en hoe groot de brand is
 • Laten alarmeren via 112
 • Starten met blussen
 • Opdracht geven via de dienstdoende ouderling om de kerk te ontruimen
De kerkgangers volgen de instructies van de BHV-er en verzamelen zich bij het grasveld (Oratoriumstraat/ Rhapsodiestraat). Een ouderling gaat naar de oppaszaal en zorgt ervoor dat de kinderen de ruimte via de nooduitgang verlaten. Zo worden ook de overige zalen ontruimd. Verlaat in geen geval het kerkplein met de fiets of auto, zo kunt u de hulpdiensten belemmeren. Via de BHV-ers krijgt u een signaal wanneer u kunt vertrekken. Zij zullen in principe als laatste de ruimtes die ontruimd worden verlaten na controle of iedereen echt uit de ruimte is weggegaan.

Wat te doen bij een calamiteit in de oppasruimte?

Ook bij de oppas kunnen zich problemen voordoen. Wanneer hiervan sprake is slaat een van de begeleiders alarm door de dienstdoende ouderling te roepen. Deze ouderling schakelt dan een BHV-er in die direct hulp kan bieden en handelen. Indien nodig zullen de ouders van het kind uit de kerk worden gehaald.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt samen met ons het gebruik van het kerkgebouw veiliger maken door:
 • Hou de gangpaden in de kerkzaal zo ruim mogelijk. S.v.p. geen stoelen of rolstoelen in de gangpaden plaatsen. Vraag evt. de koster om hulp.
 • Uw auto niet buiten de vakken te parkeren op het kerkplein. Als de parkeerplaats vol is, kunt u altijd parkeren langs de Anklaarseweg.
 • Laat de parkeerplaatsen voor de ingang van de kerk en voor de nooduitgang vrij voor hulpdiensten.
 • In geval van calamiteiten rustig blijven en de aanwijzingen opvolgen.
 
NB: Opgemerkt dient te worden dat alle BHV-ers zich vrijwillig ter beschikking stellen voor hulpverlening in geval van calamiteiten. Zij kunnen nooit in persoon aansprakelijk gesteld worden noch door gemeenteleden aangesproken worden op hun handelen bij calamiteiten.
Ongeveer 10 enthousiaste vrijwilligers staan voor u klaar in geval van nood. De gehele organisatie van bovenstaande hulpverlening is in samenspraak met de kerkenraad en de leden van het Taakveld Beheer.