Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Tegenstem zingen tijdens de dienst

Geschreven door Jan Wagenaar on 26 april 2011.

Van 10 psalmen en 20 liederen bestaan mooie tegenstem melodieen die iets extra toevoegen aan de gemeentezang. De zangers van de tegenstem zingen vanaf hun gebruikelijke plek in de kerk en vormen dus geen apart koorgroepje. 
In de liturgie wordt aangegeven welke liederen met tegenstem gezongen worden. De organist speelt dan een speciale zetting ter ondersteuning van de tegenstem.  In de regel zingen we nooit het eerste vers met tegenstem maar wel alle volgende aangegeven versen van betreffende psalm of lied. 
Iedereen die hier plezier aan beleeft kan hier aan mee doen. Er zijn speciale tegenstemboekjes met bladmuziek verkrijgbaar die o.a. in de hal liggen op het tafeltje met liedboeken. 
 
Psalm nr tegenstem beginregel bekend vers
8 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
66 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen
74 5 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
98 3 Zingt een nieuw lied voor God den Here
100 4 Juicht Gode toe, bazuit en zingt
116 5 God heb ik lief want die getrouwe Heer
118 3 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
121 6 Ik sla mijn ogen op en zie
131 4 O Heer, er is geen trots in mij
142 4 Tot God den Heer hief ik mijn stem
Liederen uit het Liedboek
44 7 Dankt, dankt nu allen God
75 8 U kennen uit en tot U leven
78 8 Laat m' in U blijven, groeien, bloeien
124 14 Nu daagt het in het oosten
133 9 Ik ben een engel van de Heer
146 9 Dit is de dag, die God ons schenkt
160 3 Komt ons in diepe nacht ter ore
166 3 Juicht voor de koning van de Joden
182 12 Jezus, leven van ons leven
249 7 Wij leven van de wind
255 13 Ere zij aan God, de Vader
291 3 Nooit kan 't geloof te veel verwachten
304 10 God is getrouw, zijn plannen falen niet
358 11 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
360 12 Heer, wij komen vol verlangen
367 6 Wij bidden u Gods zegen toe
388 1 De avond komt, de zon daalt in het westen
392 11 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
423 14 Ach blijf met uw genade
429 8 Wie maar de goede God laat zorgen
 


Hieronder de muzieknotatie van de tegenstem in het blauw, met daaronder de melodie van het desbetreffende lied. 

Als u op het notenschrift gaat staan kunt u een geluidsfragment aanklikken van de tegenstem met de melodie op de achtergrond. 

 
 

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 1

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 3

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 4

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 5

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 6

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 7

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 8

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 9

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 10

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 11

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 12

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 13

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tegenstem nr 14

ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14