Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

De Doopkaars

Geschreven door Lammert Wilbrink on 04 februari 2011.

Waarom wordt er aan ouders die hun kindje laten dopen, een doopkaars overhandigd? 

Wij hopen dat dit geschenk de ouders zal stimuleren om na te denken over hoe ze de kinderen op een creatieve manier aan hun doop kunnen herinneren.
Velen zijn als kind gedoopt en hebben geen herinnering aan die doop. Wel worden kinderen, als ze mee gaan naar de kerk, regelmatig geconfronteerd met het dopen van een kindje/of een volwassene van de gemeente. Kinderen en ook wij, als volwassenen, worden op die manier herinnerd aan onze eigen doop. 
 Een doopkaars kan dan een middel zijn om kinderen de betekenis te leren van het voorrecht om gedoopt te zijn. De ouders krijgen voor hun kindje een doopkaars mee. Ouders mogen hun kinderen leren wat een geweldig voorrecht en vreugde het is, dat zij gedoopt zijn. Ze kunnen zelf bedenken op welke manier ze het aan hun kinderen vertellen.
Je kunt bijvoorbeeld, als ouders de doopkaars op de verjaardag van je kind aan steken en de betekenis daarvan vertellen. Misschien tijdens het eten, of bij een bijbelverhaal. Je kunt samen danken met je kinderen voor het afgelopen levensjaar, samen danken voor alles wat God beloofd heeft en dat Hij er altijd voor je is. Er zijn zoveel manieren om de kinderen te leren wat het betekent gedoopt te zijn en te mogen weten dat God er voor je is, dat je bij Hem mag horen. En een van die hulpmiddelen is o.a. een doopkaars. Als gemeente van Christus hebben ook wij zorg voor de kleine kinderen van de gemeente. Het is onze taak om de ouders te helpen en te ondersteunen bij de geloofsopvoeding en de geloofsoverdracht.
Ook in de bijbel lezen we dat God wil dat er gedenkplaatsen of gedachtenissen zijn.
In Jozua 4 moet het volk Israel na de doortocht door de Jordaan 12 stenen in de Jordaan plaatsen. Een gedenkteken, God wil dat er herinnerd wordt, een nagedachtenis. Zodat ouders het weer aan hun kinderen kunnen vertellen, het wonder van het oversteken van de Jordaan naar het beloofde land. Zo kan een doopkaars een gedachtenis vorm geven. Als kinderen de kaars zien, worden ze herinnerd aan de blijde gebeurtenis van de doop.
 

Op welke manier geven we aan de ouders de doopkaars mee?

Je kunt eraan denken om de kaars tijdens de doopviering aan te steken aan de paaskaars. De paaskaars is toch het teken dat Jezus is opgestaan. Hij heeft de macht van duisternis en dood overwonnen. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars, het licht van Christus wordt doorgegeven en kan later thuis weer worden aangestoken als een herinnering.
De brandende doopkaars, die daarna aan één van de doopouders of aan de dopeling zelf wordt uitgereikt wordt vastgehouden tijdens het zingen van het dooplied. Zij mogen dit zien als een herinnering aan de belofte en opdracht die Jezus heeft gegeven om "het licht der wereld" (Matt. 5:14) en "kinderen van het licht" (Lukas 16:8) te zijn.
 
De predikant kan bij het aanreiken van de doopkaars de volgende woorden uitspreken:
                               Ontvang het Licht van Christus.