Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Liturgie zondag 10 september 2017

Geschreven door beamerteam on 07 september 2017.

Van harte welkom in de diensten op zondag 10 september 2017.

Hieronder vindt u de liturgie van deze diensten. In de kerk wordt een beamer gebruikt voor het tonen van de liturgie. Via deze link kunt u thuis live meeluisteren met de dienst en meekijken met de beamerbeelden.  
Morgendienst, 9.30 uur
ds. J. van Mulligen
Middagdienst,
GEEN DIENST IN DE ANDREASKERK
 Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 463: 1, 2 en 4
Stil gebed
Woord van vertrouwen
Groet namens God
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14
Kindernevendienst en bijbelklas
Gebed
Wetlezing
Zingen: Opwekking 350
Lezen: Matteüs 5: 38-48
Zingen: Psalm 86:4
Verkondiging: "De rechterwang"
Zingen: Lied 481: 1, 2 en 4
Kinderen komen terug.
Kinderlied
Gebeden
Collecte
Zingen: Opwekking 126
Zegen en Zingen: Amen (3x)


 

Door omstandigheden is er helaas

vanmiddag geen dienst

in de Andreaskerk

 

(zie artikel scriba in het Andreasnieuws)