Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Stuurgroep Nauw Kerkelijk Samenleven GKV / CGK / NGK

Geschreven door Lammert Wilbrink on woensdag 06 april 2011 19:43.

Sinds  februari 2011 de stuurgroep hiervoor actief. Tien vertegenwoordigers uit de vijf gemeenten bespreken hoe de gemeenten dichter naar elkaar toe kunnen groeien. Hoe we elkaar beter kunnen leren kennen en hoe we gebruik kunnen maken van elkaars sterkte punten.Sinds februari 2013 wordt hieraan ook deelgenomen door de NGK. We zijn dankbaar dat deze volgende stap in de kerkelijke samenwerking kon worden gezet en hopen als leden van onze drie kerkgenootschappen dat onze gemeente(lede)n steeds dichter naar elkaar toe mogen groeien.

Het kader van de samenwerking is het gebed van de Here Jezus (Joh 17:20-23) waarin hij vraagt om: Eenheid in waarheid, Eenheid in liefde en Eenheid in getuigenis. De stuurgroep houdt zich nog niet bezig met de ontwikkeling van verdere formele stappen op weg naar kerkelijke eenheid. De ontwikkelingen op synodeniveau van beide kerken zijn daarin maatgevend en tempobepalend.

Het doel van het nauw kerkelijk samenleven is:

  • toe te groeien naar verdere kerkelijke eenheid.
  • elkaar als christenen in Apeldoorn bij te staan en te bemoedigen om beelddragers van Christus te zijn in het  hier en nu en elkaar op te bouwen in geloof.
  • door zichtbare kerkelijke activiteiten voor onze plaatsgenoten, getuige te zijn van onze levende God.

De stuurgroep heeft als opdracht het inventariseren van de kerkelijke activiteiten en het ingang zetten en/of stimuleren van gezamenlijke activiteiten op korte, middenlange en lange termijn. Daaronder vallen bijvoorbeeld uitwisseling van musici, gezamenlijke bid- en dankdag, gezamenlijk stil staan bij de stille week, themacatechisatie, huwelijkscatechisatie e.d., alphacursus, cursus/training rond opvoeding, gezamenlijke gebedskring, uitwisseling van ledenbestanden.

We willen als stuurgroep vooral ook inzetten op de jeugd, gezamenlijk catechisatie en vereniging zodat de samenwerking een groei doormaakt die iets vanzelfsprekends heeft.

Concrete afspraken zijn gemaakt voor wat betreft kanselruil, dat heeft u als gemeente inmiddels gemerkt en er zal jaarlijks een gezamenlijke dienst worden gehouden in de Grote Kerk in de maand november, de zogenaamde verjaardag van de samenwerking.