Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Missionair Gemeente-zijn

Geschreven door Taakveld Missionair on maandag 25 maart 2013 20:18.

Visie

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” Romeinen 1, 16-17

De paar woorden ‘voor dit evangelie schaam ik mij niet’ zijn veelzeggend voor hoe we als Andreaskerk willen omgaan met de verkondiging van het evangelie in de wereld. Het gaat om het vertellen en tonen wat wij geloven, hoe bijzonder het is dat het heil in de Here Jezus Christus ook voor ons is. Dat wij dit ontvangen evangelie niet voor onszelf willen houden, maar willen delen met anderen. Wij willen ons geloof niet verbergen, maar zichtbaar laten zijn. Zichtbaar dichtbij in de omgang met de mensen die we dagelijks ontmoeten. En zichtbaar verder weg door te bidden en praktische en financiële steun te geven aan de evangelieverkondiging in andere delen van Nederland en ver daarbuiten.

Taakveld Missionair Gemeente-zijn

In dit taakveld zijn wat voorheen evangelisatiecommissie en zendingcommissie heette samengebracht. Evangelisatie en zending suggereert een verschil dat er niet is. Alsof in de zending niet wordt geëvangeliseerd en alsof evangelisatie in Nederland alleen maar praten is en geen praktische hulp.

Zowel bij evangelisatie als bij zending gaat het om het bereiken van mensen die de Here Jezus niet kennen. In het eerste geval gebeurt dat (ver) buiten de grenzen van ons land, in het tweede geval in de directe omgeving van de gemeente en in Nederland.

Doelstelling en opdracht

De doelstelling van het Taakveld Missionair Gemeente-zijn is het bewustmaken van de gemeenteleden van de opdracht aan een ieder tot zending en evangelisatie. En om vanuit het besef van de rijkdom die we als christenen ontvangen hebben in het evangelie niet slechts hoorders te zijn van het evangelie, maar ook doen wat we gehoord hebben (Jak. 1, 22).
Een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling en opdracht van het Taakveld Missionair Gemeente-zijn vindt u onder Gemeenteinfo/Taakvelden of hier.

Huidige activiteiten

  • Welkomstbezoeken aan nieuwe bewoners in de wijk Zuidbroek in samenwerking met andere kerken van Zevenhuizen: Evangelische gemeente Berea, Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard Eben Haëzerkerk, PKN Kruispunt. Onderdeel hiervan is het aanbieden van de ‘City-Bijbel’.
  • Relipad 20 maart 2014. Scholieren van de middelbare school worden rondgeleid in ons kerkgebouw.
  • Alphacursus: wordt twee keer per jaar gegeven in samenwerking met de GKv, NGK en CGK’s in Apeldoorn.
  • Kerstavonddienst organiseren samen met Taakveld Eredienst. Uitnodigingen verzorgen en zorgen voor publiciteit in de buurt rond het kerkgebouw.
  • Jaarlijks een zendingsdienst verzorgen.
  • Bijna wekelijks artikelen m.b.t. evangelisatie en zending plaatsen in de nieuwsbrief.
  • ICF (International Christian Fellowship): in de wijk Zevenhuizen is een multiculturele gemeenschap ontstaan door evangelisatieactiviteiten en financiële ondersteuning vanuit diverse kerken in Apeldoorn (CGK,GKV, NGK, PKN, Evangelische gemeente, …).

Giften

Uw zendings en evangelisatiebijdrage willen wij als Missionair Taakveld dan ook van harte aanbevelen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet op Postbankrekeningnummer NL76 INGB 0000 9127 80 onder vermelding van Zending of Evangelisatie In 2015 zal daarnaast worden overgestapt op een systeem met toezeggingen en incasso's.
 
Voorzitter / Secretaris a.i.:
Lammert Wilbrink
Zilverschoon 23
7322 GE  Apeldoorn
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.