Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

Diaconie - Actueel

Geschreven door Leon Geurtz on 18 juli 2008.

 

VSD logo

 

 

“Gaan jullie wel eens op vakantie?” werd aan brugklassers gevraagd. Een jongen zei: “Ja, meestal twee keer.” Een meisje moest even slikken en zei: “Nee, want de zaak van mijn vader is failliet gegaan.” Grote verschillen binnen een groepje kinderen uit één klas: de samenleving in het klein.

De actie Vakantiegeld Samen Delen vanuit de diaconie wil het mogelijk maken dat vanuit onze kerk mensen, die voldoende inkomsten hebben, graag willen delen met mensen die zo weinig geld hebben dat ze niet op vakantie kunnen. “Mooie actie,” zei een jongen uit diezelfde klas, “iedereen moet er toch even tussenuit kunnen!”

De financiële zorgen van veel mensen worden alleen maar groter. Tegelijk merken we dat steeds meer de kerk ontdekt wordt als plaats waar aandacht is voor mensen met een smalle beurs en waar de intentie leeft om te delen

 

Actie 2016 – doet u ook mee?

De actie Vakantie Geld Samen Delen staat nu ook in de startblokken voor Apeldoorn Noord-Oost en daarmee ook in de Andreakerk. De folders met aanmeldingsformulieren worden op zondag 8 mei bij de uitgang van de kerk uitgereikt. Zij liggen dan ook in de hal van de kerk en staan op de website ( www.vsdapeldoorn.nl ). U kunt gerust folders vanuit de kerk meenemen voor uzelf of om aan iemand anders te geven.

Wij als werkgroep voor Apeldoorn Noord-Oost zijn erg benieuwd hoeveel mensen een aanvraag zullen indienen, zowel binnen als buiten de kerk, om vakantiegeld te ontvangen. Daar staat tegenover dat wij pas kunnen delen als er ook giften zijn ontvangen van gemeenteleden, die niet allemaal in Noord-Oost wonen.

 

Aanvragers:

Wanneer kunt u een aanvraag doen om vakantiegeld te ontvangen? Als u al een jaar of langer een inkomen of uitkering (bv. AOW of WWB) tot maximaal 15 % boven het geldende sociale minimuminkomen ontvangt. Dat is voor gehuwden en samenwonenden netto € 1.518,10 en voor alleenstaanden € 1.062,67 per maand.

Voor gedetailleerde informatie: zie de website en de folder. De aanvragen moeten uiterlijk 5 juni 2016 binnen zijn.

Dit kan via het mail de eerder genoemde website, via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  maar u kunt uw formulier ook inleveren in de brievenbus van onze kerk of bij Harry Karsten of Leon Geurtz.

 

Gevers:

U kunt uw gift uiterlijk 5 juni 2016 over maken op bankrekeningnummer NL24 ABNA 0437 0387 69

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Apeldoorn Noord - Oost.

Iedere bijdrage is van harte welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De ontvangen giften worden eind juni / begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bedrag wordt toegekend.

U kunt er zeker van zijn dat uw gift goed terecht komt!

 

De actie wordt Apeldoorn breed gevoerd.

Het is in 2016 voor het eerst dat de actie in 4 wijken in Apeldoorn en Ugchelen wordt gevoerd. Daar zijn we dankbaar voor en blij mee! De acties zijn onderling op elkaar afgestemd. Wel zijn er aparte rekeningnummers voor de giften. Het idee is dat er per wijk wordt ingezameld en uitgedeeld aan aanvragers uit die wijk. Op die manier kunnen we letterlijk onze naaste dienen.

 

Wij hopen op een goede actie en op uw betrokkenheid!

Hartelijke groet,

namens de werkgroep Vakantiegeld Samen Delen uit de Andreaskerk

Harry Karsten

Leon Geurtz

 

 

 

  

 

 

 

VSD logo

 

Het is in 2016 al weer voor de vijfde keer dat de actie Vakantiegeld Samen Delen wordt gehouden in Apeldoorn. Nu ook voor het eerst door de gezamenlijke geloofsgemeenschappen in Apeldoorn Noord-Oost.

Een actie met twee doelen: bewustwording van de grote, groeiende verschillen in inkomen in onze samenleving en vervolgens praktische solidariteit van uit onze Bijbelse opdracht.

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Dat bedrag hangt af van het maandinkomen. Hoe hoger het maandloon, hoe meer vakantiegeld.

Wie het hele jaar van een minimuminkomen moet rondkomen, kan vaak van het kleine beetje vakantiegeld niet op vakantie. Ook andere nodige extra uitgaven zoals een wasmachine of computer kunnen dan een groot probleem veroorzaken.

Daarom nodigen we iedereen die ruim vakantiegeld ontvangt uit om te delen met een wijkgenoot die weinig of niets heeft.

 

Actie 2016

De werkgroep Apeldoorn Noord-Oost is druk bezig om de actie van 2016 voor te bereiden en dat is niet voor niets, want veel mensen hebben structurele financiële problemen. In een volgend schrijven volgen de concrete gegevens omtrent deze actie, maar we brengen de actie nu alvast onder uw aandacht.

De actie zelf wordt gehouden in mei en juni, de periode dat veel mensen vakantiegeld ontvangen. We zorgen ervoor dat het geschonken geld op de goede adressen terecht komt, met waarborg van privacy en zorgvuldigheid.

 

Vakantiegeld Samen Delen nieuw in Noord-Oost

We zijn blij dat praktisch alle geloofsgemeenschappen in Apeldoorn Noord-Oost mee gaan doen om de actie vorm te geven. Deze Geloofsgemeenschappen zijn: Berea Noord, de Christelijk Gereformeerde Andreaskerk, de PGA wijkgemeente Noord-Oost, de PGA hervormde wijkgemeente b.a. Eben Haëzerkerk en de PGA gemeenschap De Fontein.

Door de stijgende bekendheid van de actie in andere wijken, blijkt het aantal aanvragen gestaag te groeien. Wij verwachten dat de actie zeker ook in Noord-Oost in een behoefte kan voorzien. Mensen blijken vertrouwen te hebben in deze actie vanuit de kerken.

Met de deelname van de gezamenlijke geloofsgemeenschappen vertrouwen wij erop dat er nog meer betrokkenheid ontstaat op mensen in armoede.

Dit jaar is het voor het eerst dat bijna alle wijken van Apeldoorn mee doen in deze actie. Dat is goed nieuws!

 

Wij bidden om Gods zegen op deze actie. Doet u dat ook?

Met dank voor uw belangstelling namens de werkgroep in Noord-Oost.